MTLC ogłosiło zakończenie certyfikacji dla normy ISO14001:2015

MTLC ogłosiła zakończenie certyfikacji na normę ISO14001:2015, co stanowi ważny kamień milowy w zaangażowaniu firmy w zrównoważone i odpowiedzialne praktyki produkcyjne.

ISO14001 to uznawana na całym świecie norma dotycząca systemów zarządzania środowiskowego.Określa wymagania dla organizacji, aby zarządzały swoimi obowiązkami środowiskowymi w systematyczny i skuteczny sposób, umożliwiając im zmniejszenie swojego wpływu na środowisko i poprawę wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju.Uzyskując tę ​​certyfikację, MTLC wykazało, że wdrożyło skuteczny system zarządzania środowiskowego, który umożliwia jej identyfikację zagrożeń i szans środowiskowych oraz zarządzanie nimi.

Proces certyfikacji obejmował szeroko zakrojony audyt działań, systemów i procedur MTLC przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą.Audyt ten obejmował przegląd polityki środowiskowej MTLC, a także ocenę efektów działalności firmy w zakresie ochrony środowiska w obszarach takich jak wykorzystanie energii i zasobów, gospodarka odpadami i zapobieganie zanieczyszczeniom.Certyfikat MTLC zgodny z normą ISO 14001 zapewnia klientom, interesariuszom i organom regulacyjnym, że firma jest zaangażowana w minimalizowanie swojego wpływu na środowisko oraz że działa w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.Pokazuje to również, że MTLC angażuje się w ciągłą poprawę swoich wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju, co pomoże firmie zachować konkurencyjność na rynku, który jest coraz bardziej świadomy ochrony środowiska.

Certyfikacja ISO 14001 to tylko jeden z wielu kroków podjętych przez MTLC w celu poprawy swoich wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju.Wdrożyliśmy także szereg inicjatyw mających na celu ograniczenie jego wpływu na środowisko, takich jak poprawa efektywności energetycznej, redukcja odpadów.

Certyfikat MTLC na zgodność z normą ISO 14001 jest znaczącym osiągnięciem, które podkreśla zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój i odpowiedzialne praktyki produkcyjne.Wdrażając skuteczny system zarządzania środowiskowego, MTLC wykazała swoje zaangażowanie w minimalizację swojego wpływu na środowisko i poprawę wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewniając jednocześnie klientom i interesariuszom pewność, że działa w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

aktualności1-(1)


Czas publikacji: 16 lutego 2023 r